משה הלינגר יחיד וחברה, לאום ואנושות עיון משווה במשנתם החברתית-מדינית של הרב משה אביגדור עמיאל והרב בן ציון מאיר חי עוזיאל

משה הלינגר יחיד וחברה , לאום ואנושות עיון משתה במשנתם החברתית-מדינית של הרב משה אביגדור עמיאל והרב בן ציון מאיר חי עוזיאל מבוא חקר ההגות הציונית דתית התמקד בעבר בעיקר בניתוח משנות של הוגים או זרמים מרכזיים בתוכה ( הרב ריינס , הראי"ה קוק , הרי"ד סולובייצ'יק , הקיבוץ הדתי וכר . ( לאחרונה הולכת ומתחזקת נטייה לבחינה פנורמית של המאפיינים המרכזיים של ההגות 1 הציונית דתית בכללותה . במרכזו של מאמר זה עומד ניתוח משווה של הגותם של שניים מהבולטים בקרב הוגי הציונות הדתית ומנהיגיה במחצית הראשונה של המאה העשרים < הרב עמיאל והרב עוזיאל . עם זאת , תועלה בסיום המאמר הטענה כי ניתן להסיק מספר מסקנות כלליות על טיבה של ההגות הציונית דתית בתקופה זו . הרב עמיאל , 1882 ) פורז'ובה , 1945- תל אביב ) היה אחד מגדולי התורה הבולטים של הציונות הדתית . רב של קהילות מרכזיות ( ביניהן : אנטוורפן ותל אביב , ( הוגה מעמיק בתחום המחשבה ההלכתית והשקפת העולם היהודית , אחד מגדולי הדרשנים בדורו , מרצה מרכזי באסיפות ובכינוסים של ה'מזרחי' ופובליציסט פורה במיוחד בכתבי העת ועיתוני הציבור הדתי — שילוב תחומים זה תרם למעמדו המרכזי משנ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן