מאיר הילדסהיימר גלות וגאולה במשנתו של רבי אליהו גוטמאכר

מאיר הילדסהיימר גלות וגאולה במשנתו של רבי אליהו גוטמאכר אומה הישראלית עם ארץ ישראל המה אחוזים יחד כמו עור האדם עם בשרו ( הרב אליהו גוטמאכר , בית רחל ב , דף תרסב ע"ב ) הרב אליהו גוטמאכר ( תקנ"ו-תרל"ה , , 1874- 1796 להלן r רא"ג , ( תלמידו של רבי עקיבא איגר , כיהן כרב וכראש ישיבה בקהילת פלשן ( Pleschen ) בשנים תקפ"ב-ת"ר ( 1840-1822 ) ובקהילת גריידיץ ( Gratz ) בשנים תר"א-תרל"ה ;( 1874-1841 ) שתיהן במחוז פתן ( Posen ) בפרוסיה . הוא נודע ברבים בכינויו 'הצדיק מגריידיץ , ' על שום היותו תל תלפיות למבקשי מזור ותרופה , בסייעו להם בתפילותיו ובברכותיו . רא"ג נמנה עם ראשי הפעילים למען יישובה של ארץ ישראל . התיאורים על אודות פעילותו זו התבססו בעיקר על מקצת כתביו שפרסם בחיים חייתו , ונער יספרם , וכן על התכתבויות עמו . אולם , יבולו הרוחני העשיר נותר ברובו המכריע בגווילים מכונסים . בשנים האחרונות הופיעו שני כרכי תשובותיו על ארבעת חלקי שולחן ערוך , וארבעה 2 מספרי חידושיו על הש"ס . בעיזבונו של רא"ג , המפוזר בארכיונים ציבוריים ובידיים פרטיות בארץ ובגולה , שמורים אלפים רבים של עמודים בכתב ידו , בהם פנקסי דר...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן