אבי שגיא ודב שוורץ המפעל הציוני הדתי לנוכח עולם מודרני מסת מבוא

אבי שגיא ודב שוורץ המפעל הציוני הדתי לנוכח עולם מודרני מסת מבוא בקובץ כלולים מחקרים הדנים בתנועה הציונית הדתית מהיבטים שונים : היסטוריים , חברתיים , חינוכיים , רעיוניים ותאולוגיים . לפנינו מקבץ בין תחומי מנקודות מבט שונות המעורר בחינה מחודשת של המפעל הציוני הדתי לדורותיו . המאמרים שבקובץ דנים בציונות הדתית החל מראשיתה וכלה בימים אלה ממש . הופעתה הממוסדת הראשונה של הציונות הדתית , מבחינה היסטורית ופוליטית , היתה בשנת תרס"ב , ( 1902 ) כשהתנועה הציגה עצמה כסיעה בהסתדרות הציונית — מהלך שהוביל , כידוע , הרב ריינס . ברם , כלולים באסופה זו גם מאמרים העוסקים בתקופה שקדמה לכך , תקופת 'חיבת ציון , ' היות ששורשיה של התנועה הממוסדת נטועים בשלהי המאה התשע עשרה . הבעיות המהותיות של הציונות הדתית הועלו ונדונו כבר במשך חמישים השנים הראשונות לקיומה , מתוך מודעות למורכבות השקפתה , המשלבת חדש עם ישן , מודרנה עם מסורת . ואולם , מאז קום המדינה , ההתמודדות החריפה וקיבלה ממד נוסף על רקע סיטואציות מוחשיות ושאלות חדשות . במסגרת המדינה חוזרים ונשנים משברים , שמוקדם הוא המתח שבין אופיה הדמוקרטי הליברלי של מדינת ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן