פתח דבר

פתח דבר לתנועה הציונית הדתית הישגים בתחומים רבים ומגוונים י : בהתיישבות , בהנחלת הרעיון הלאומי ובתחומי החברה וההגות . במהלך מאה שנות מעש נדירים היו הרגעים הביקורתיים הרפלקטיביים , שבהם קברניטי התנועה והוגיה אימצו את נקודת המבט של הצופה והבוחן ' מבחוץ . ' רק בעשור האחרון עדים אנו להתעוררות יצירתית ועיונית המעבירה את הרעיון והמעש הציוניים הדתיים תחת שבט הביקורת . מהלך ביקורתי זה בדומה למהלכים ביקורתיים רבים נועד לחשוף באופן מפורש ובהיר את היסודות האידאולוגיים , התאולוגיים , התרבותיים , החברתיים ודומיהם , שעמדו ועומדים בבסיס המעשה הציוני הדתי . לעתים , המהלך הביקורתי אפשר להעריך מחדש את העקרונות שנחשבו בזמנם כהכרחיים ; מה שנתפס כהכרחי עשוי להיתפס מחדש כאפשרי בלבד , לאמור כפועל של בחירה היסטורית מסוימת מבין אפשרויות רבות . המהלך הביקורתי איננו מנותק מחיי ההווה של הציונות הדתית . במידה רבה ניתן לטעון , כי הוויכוחים האידאולוגיים המתנהלים היום בתוך המחנה הציוני הדתי צמחו בה בעת ובזיקה ליצירה הביקורתית המחקרית . הספר שלפנינו , שהוא מבחינות רבות מפעל חלוצי , מציג שורת מחקרים מפרי עטם של בכירי ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן