מאה שנות ציונות דתית: אישים ושיטות

ע ורכים אב י שג יא דב שוור ץ מאה שנות ציונות דתית אישים ושיטות מפרסומי המכון לחקר הציונות הדתית ע"ש ד'יר זרח ורהפטיג והקתדרה לחקר הציונות הדתית ע"ש יוסף אורגלר מאה שנות ציונות דתית כרך ראשון אישים ושיטות עורכים אבי שגיא . דב שוורץ  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן