רשימת המאמרים שפורסמו בעבר

רשימת המאמרים שפורסמו בעבר . 1 "עיונים בסימבוליקה משפטית מקראית — דיון במושגים כנף הבגד , החיק והחצן / חצן , משמעותם ושימושיהם המשפטיים במקרא ובמורה הקדום , " שנתון למקרא ולמורת הקרום כרך ט תשמ"ה , עמ' . 210-191 '" . 2 גם חצני נערתי ' ... ( נחמיה ה , יג . ( למשמעותה הסמלית של פעולת נעירת החצן , " בית מקרא לא ( תשמ"ו , ( עמ' . 3 . 22-17 "אסופים ואימוצם במקרא ובתעודות מסופוטמיות : עיון במספר מיטאפורות משפטיות ביחזקאל טז , א-ז , " תרביץ נז ( תשמ"ח , ( עמ' . 4 . 482-461 בשיתוף עם י' דור , "למשמעותו המשפטית של הצרוף 'יש / אין לאל ידי' במקרא , " בית מקרא מא ( תשנ"ו , ( עמ' "The bukannum Clause - Relinquishment of Rights by Previous Right Holder " , ZA 75 . 6 pp . 192-200 " More on pah ad Yishaq ( Gensis xxxi 42 , 53 ) and the Oath by the Thigh " , VT 15 ( 1985 ) , . 5 . 45-13 "On Nails and Pins in Old Babylonian Legal Praxis " , ASJ 13 ( 1991 ) , pp . 237-248 . 10 278 " susapinnu : The Mesopotamian Paranymph and His Role " , JESHO 32 ( 1989 ) , pp . 241- . 9 Notice " , Or Ant 26 ( 1987 ) , p...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן