מקורות

מקורות ספרי המקרא בראשית א 89 , 87 28 87 22 ד 149 14 77 8 ט 89 1 יב 134 17 יג 22 יג 142 17 142 15-14 טז 145 12 218 5 יט 164 11 כ 18 9 כא 145 21-20 73 15 145 14 145 , 142 , 98 10  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן