מילים וביטויים

זיקה לרכוש / לנחלה 232 , 223 , 147 , 143 , 140 , 139 מדרש של 73 שמואל 235 , 229-228 שמן , יציקה של על הקיר / היתר 192 , 189 , 186 , 181-180 סמליות של 273 , 221 , 33 סעיף ה 192-189 , 187-186 , 181 שמעי בן גרא 161 , 157 , 155 שמש 252 , 66-65 שעבוד , בגלל חוב 230 , 173-171 , 98 , 67 של הגוף 234 של נכסים 230 , 204 , 188 , 185 , 183-182 ראו גם : עירבון שעיר / ים ; 77 ראו גם : שדים ורוחות רעות שעיר לעזאזל , טקס השילוח של 78 , 77 , 74 , 58 עיער 276 , 258 , 146 כאמצעי זיהוי 253-252 גזירה של 274 גילוח כאמצעי ענישה והשפלה בציבור 253 התרה של 276 , 274 כעירבון נבואי במארי 254 , 229 קרבן של 277-276 , 274 שער 78 , 58 , 23 , 13 שרה 218 , 142 שרה ( ספר טוביה ) 275 תאומים , לידתם כפרדוקס 150 , 147-144 תביעה , הליך 229-227 , 216 , 171 , 169-168 , 158 , 71-70 , 42 תביעת הגוף 81 ( personliches Recht ) תביעת החפץ 81 ( dingliches Recht ) ראו גם : שעבוד  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן