מפתחות

מפתחות 252 , 124 , 114-112 , 110-109 , 107 כאחראית לשינויי מין 66 , 56-50 כאלת מלחמה 110 , 52 כזונה 50 ואילך , 115-114 , 110 , 107 ככוכב הערב 110 , 107 קשורה לבית המרזח / המשתה , 107 , 54-53 115-114 , 110 שוכבת עם שושביניה 114 , 113 , 107 איש בשת ( אשבעל ) 151 , 47 ואילך , 161 , 158 אישחרה = ) אישתר ) 224 , 124 אכור ( מקדש אנליל בניפור ) 115 , 113 , 109 אל / אלים כאומני מלכים 224 אלוהות המלך המסופוטמי 224 אלי הבית ; 147 , 31 ראו גם : רוחות האבות ; תרפים כמגיני החלשים 179 , 175 , 173 , 169 אלמנה , מעמד 173 , 148 , 67 , 43 , 42 אמר 249 , 246 , 147 ואילך , 252 ואילך אנכידו ( רעו של גלגמש ) 273 , 263 , 146 , 57 תרבותו 273 אנליל ( ראש הפנתאון המסופוטמי ) 186 , 185 , 115 , 113 , 109-108 אנרכיה חברתית 178 , 176 , 171-170 , 67 אנשי שוליים 275 , 273-272 , 148 , 146-145 , 77-76 , 68-67 , 65 , 63-60 , 56-52 , 48-47 , 43 , 42  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן