פרק 13 הטבעת רגלי אסופים בטין ומשמעותה הסמלית של הרגל במשפט הבבלי הקדום

פרק 13 הטבעת רגלי אסופים בטין ומשמעותה הסמלית של הרגל במשפט הבבלי הקדום 13 . 0 מבוא גוף האדם שימש בכל עת ובכל מקום מוקד למנהגים ואמונות ומקור לניבים וביטויי לשון רבים המשקפים את המשחק המורכב בין הגוף הפיזי ( body-physical ) ובין הגוף החברתי body- ) 1 . ( social חוקרים רבים , בעיקר מתחום מדעי החברה , סבורים , שבחברות קדם תעשייתיות או בתרבויות פרימיטיביות תפיסת העולם של האנשים מושרשת עמוק ביחס שבין הגוף האנושי ובין העולם החיצון . הולפייק , בעקבות פיאז'ה , הציע את המונח conceptual realism על מנת להדגים את מה שהוא מאפיין כאי יכולתו של האדם הפרימיטיבי להפריד "פונקציות מנטליות מפונקציות גופניות ... מחשבה מדיבור , ואת הרשמים החושיים הסובייקטיביים של דברים מתכונותיהם 2 האובייקטיביות" — מה שהאדם המודרני , שהוא לכאורה תבוני יותר ובעל יכולת רבה יותר לחשיבה מופשטת , יכול לעשות ביתר קלות . אין תמה אפוא ש'תרבויות פרימיטיביות ' נוטות יותר להשתמש בסוגים שונים של מחוות סמליות ושאר מעשים טקסיים , אשר מגלמים ( embody ) למעשה , בדרכים מוחשיות וברורות , 3 את מגוון היחסים המשפטיים השונים ואת היחסים האחרים ב...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן