פרק 12 דילוג מעל עלי עץ כאקט סמלי לוויתור על זכות משפטית בבבל הקדומה

פרק 12 דילוג מעל עלי עץ כאקט סמלי לוויתור על זכות משפטית בבבל הקדומה סעיף העלי , ( the bukannum clause ) השכיח במסמכים משפטיים מן התקופה הבבלית העתיקה , נידון באופן יסודי בידי האשורולוג ד"א אדזרד , שאסף כמעט את כל היקרויותיו 2 1 במקורות המסופוטמיים . במסגרת מחקרי על הסימבוליקה המשפטית במזרח הקדום סקרתי מחדש את כל החומר ואת מסקנותיו של אדזרד , וערכתי את הדיון על פי הפורמט שקבעתי 3 למחקרי הנ"ל . כמה תוכנות חדשות ונוספות עלו על פני השטח , במיוחד בכל מה שנוגע למשמעות המשפטית המדויקת של סעיף העלי . בפרק זה אציג את מסקנותיי בנוגע למשמעות משפטית זו , בהתייחס לקשר של סעיף העלי לסעיפים האחרים שבמסמך המשפטי ולמקורותיו . אך תחילה אסקור בקצרה את הנתונים הקיימים . 12 . 1 העדויות היקרויותיו הקדומות ביותר של סעיף העלי הן מן התקופה האכדית העתיקה ( המאה הכ"ד לפנה"ס לערך ) בשטרי מכר של עבדים . מן התקופה של שושלת אור השלישית ( המאה הכ"א לפנה"ס ) יש בידינו היקרויות מועטות , ואף הן בשטרי מכר של עבדים . רוב התיעוד שבידינו מקורו בתקופה הבבלית העתיקה , בערך מתחילת שלטונו של סומו אבום ( 1881-1894 ) ועד ימי שלט...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן