פרק 11 כנף הבגד, החיק והחצן/חצן ושימושיהם במחוות סמליות משפטיות במקרא

פרק 11 כנף הבגד , החיק והחצן / חצן ושימושיהם במחוות סמליות משפטיות במקרא 11 . 0 מבוא כפי שצוין במבוא לספר זה ( ראו סעיף 0 . 4 לעיל , ( תופעת המחווה הסמלית המשפטית היא אפיק חשוב ואפקטיבי לחקר משפטה של חברה כלשהי . בניגוד למצב המחקר של משפטיהן של חברות רבות — בעיקר המשפט היווני והרומי , משפטם של השבטים הגרמניים של ימי הביניים המוקדמים , ובאחרונה אף המשפט המסופוטמי העתיק ( ראו מלול 1988 וכן הספרות המצוטטת שם ) — שבמסגרתו הוקדשה תשומת לב רבה לתופעה זו , היבט זה בחקר המשפט בתקופת המקרא עודנו בחיתוליו . ספרו של ויברג משנת 1992 הוא ניסיון לתיקון , אם כי חלקי , של מצב זה , בהציעו ניתוח של מספר מחוות סמליות משפטיות מן המקרא תוך ניסיון לאמץ גישה 1 שיטתית לחקר הנושא . בפרק זה מוצעת סקירה שיטתית של מחוות סמליות וביטויים משפטיים ואחרים מן המקרא , הבנויים סביב המושגים 'כנף הבגד , ' ה'חיק' וה'חצן / חצך . אין כוונה להציע במסגרת צרה זו 2 ניתוח מעמיק ומפורט של כל מחווה סמלית וביטוי משפטי ; ניתוח כזה ראוי שייעשה במסגרת של מחקר מקיף , החורג ממגבלותיו של פרק או מאמר בודד . עם זאת , נעשה פה ניסיון להדגים את...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן