פרק 9 'המסמר שבקיר' — סעיף המסמר בצוואותיהן של כוהנות נדיתום במסמכים משפטיים בבליים עתיקים מן העיר סיפר

פרק 9 ' המסמר שבקיר' — סעיף המסמר בצוואותיהן של כוהנות נךיתום במסמכים משפטיים בבליים עתיקים מן העיר סיפר 9 . 0 מבוא בפרק הקורם הצעתי , שנטיעת היתד ( sikkatum ) בקיר הייתה הליך משפטי שנועד להביא לידיעת הציבור את הסטטוס המשפטי החדש של פיסת רכוש לא נייד מסוימת ( כולל עבדים ) שעברה לידי בעלים אחרים , היתד , שניטעה בקיר על ידי הכרוז הציבורי , נשאה את סימן הבעלות של הבעלים החדשים ( בצורה של טביעת חותמו , ( או אולי תמצית של פרטי עסקת המכר שזה עתה נחתמה , והיה זה אפוא פרסום בציבור של השינוי בסטטוס של הרכוש . אקט נוסף של נטיעה או זקיפה של חפץ חד כלשהו בקיר , שאף הוא מופיע בהקשר של מה שנראה בהעברות של רכוש ' , משתקף בסעיף הנדיר למדי מן התקופה הבבלית העתיקה = si / ulliim ina igarim ( zaqpat ) "המסמר / הסיכה ( זקוף / ה ) בקיר . " הקשר זה , וכן ההנחה שסעיף זה משקף כנראה תהליך הדומה לתהליך נטיעת יתד בקיר , מצדיקים את הניסיון לבדוק אם הייתה זיקה בין שני תהליכים אלה . השאלה היא אפוא אם ( וכיצד ) נושאים שני הליכים אלה , מעבר לדמיון הפורמלי ביניהם , אותה משמעות משפטית . ובאופן מדויק יותר : האם מסמר / 2 ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן