פרק 8 נטיעת יתד בקיר במשפט המסופוטמי הקדום: פרסום הלכות בציבור

פרק 8 נטיעת יתד בקיר במשפט המסופוטמי הקדום : פרסום הלכות בציבור 8 . 0 מבוא יואכים קרכר , בסכמו את שטרי המכר הקדומים מתקופת פארה ומן התקופה הקדם סרגונית , הכתובים בלשון השומרית הארכאית , מתייחס לכמה אקטים סמליים המופיעים בהם , וכולל ביניהם את ההליך של נטיעת יתד בקיר על ידי הכרוז המקומי בסופה של עסקת מכר , 1980-1976 ) עמ' 494 ב , סעיף . ( 9 בשטרות אלה נזכרת פעולה נוספת שביצע הכרוז לאחר נטיעת היתד בקיר , וקרכר ואחרים ( למבר , 1955 עמ' ; 564 אדזרד , 1968 עמ' ( 70 פירשו אותה כפעולה של יציקת שמן על היתד או לצדה . הסעיף הרלוונטי כולו , כפי שהוא מופיע בשטרי 1 המכר הארכאיים הללו , הוא כדלקמן : gag-bi e-gar -ra bi / be-ru i ( = NI ) -bi zag-ge be-AK , בתרגומו של קרכר לגרמנית ( ההדגשה של קרכר : ( dieses ( Aktes erforderliche ) Ol daneben aufgetragen dienenden ) 'Nagel' in die Wand eingelassen , das zum ( richtigen Vollzug ) er hat ( den auf ) diesen ( Vertrag beziiglichen , d . h . dem Text als Schrifttrager ובתרגום לעברית : הוא ( הכרוז ) נטע בקיר את היתד שלה ( כלומר היתד הנוגעת לעסקת המכר , הנוש...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן