פרק 7 למשמעותו המשפטית של הצירוף יש/אין לאל ידי במקרא

פרק 7 למשמעותו המשפטית של הצירוף יש / אין לאל ידי במקרא 7 . 0 מבוא כבר מראשית המאה הכ' התחבטו פרשנים רבים במשמעות הצירוף 'יש / אין לאל ידי , ' אך כולם הסתפקו בפירושו ברמה הלשונית הפילולוגית . הם עסקו בניתוח מרכיבי הצירוף מבחינת משמעם המילולי ויחסם הדקדוקי והתחבירי זה לזה ( ראו סקירת הדעות להלן . ( חלקם הכירו במשמעות משפטית כלשהי של הצירוף , אך איש לא ייחד לה עיון נפרד . פרק זה יעסוק בהיבט המשפטי של הצירוף 'יש / אין לאל ידי , ' וינסה להגדיר את משמעותו המשפטית ככל שההקשר מאפשר . השאלות שאנסה להשיב עליהן בפרק זה הן : ( א ) האם אכן נושא צירוף זה משמעות משפטית מובהקת כלשהי , או שמא אינו אלא ציור לשון , מטפורה ספרותית , שאין לה ולא כלום עם הלשון הטכנית המשפטית היבשה י ( ב ) אם אכן יש לצירוף זה משמעות משפטית מובהקת , האם ניתן להגדירה במדויק ? ( ג ) האם משמעות זו תקפה לכל חמש היקרויותיו של הצירוף במקרא , או שמא ניתן להצביע על תהליך התפתחות כלשהו במשמעו מן המוקדם אל המאוחר ? גם בפרק זה באה לידי ביטוי הגישה 'המשפט מתוך הסיפורת , ' אשר שמה לה למטרה לנסות לשחזר את המשפט שנהג למעשה בימי המקרא מתוך ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן