פרק 6 הביטויים הכירו ווייטב בעיניהם בפרשת אבל דוד על מות אבנר (שמואל ב ג 36) ומטענם הטכני-המשפטי

פרק 6 הביטויים הכירו ווייטב בעיניהם בפרשת אבל דוד על מות אבנר ( שמואל ב ג ( 36 ומטענם הטכני-המשפטי פרק זה הוא עוד חוליה בסדרה של מחקרים הדנים במבחר מונחים וביטויים לאורה של גישת 1 ' המשפט מתוך הסיפורת . ' יידונו בו הביטויים הכירו ווייטב בעיניהם ( שמואל ב ג ( 36 בניסיון 2 לחשוף את מטענם הטכני המשפטי בהקשר הנידון . מדריך טוב במלאכת ביאורנו מצוי לנו , לפחות במקרה של הביטוי 'טוב בעיני , ' בחומרים השוואתיים , שהם המקורות המשפטיים של המזרח הקדום , המטילים לעתים אור על העדות המקראית , לפחות מבחינה טיפולוגית . 6 . 1 רצח אבנר ואבלו של דוד 3 לאחר הרצח הבלתי צפוי לכאורה של אבנר דוד המוכה צער עורך טקס אבלות מדוקדק ורב רושם לכבודו של המת . הטקס כלל — בהתאם לנוהג ובהתאם להרגלו של דוד לפעול לפי הכללים והמנהג ( ראו להלן ) — קינה יפה , בכי גדול , קריעת בגדים , צום , וכל שאר נימוסי האבל 4 החיצוניים המקובלים . לאחר ריטואל זה נאמר ש"כל העם , " שחזו בהופעה המשוכללת של דוד , שוכנעו בעניין תומתו וכאי מעורבותו ברצח אבנר . הצגת האבל המוחצנת של דוד השביעה את רצון "כל העם , " ועל כן הוא זוכה מכל חשד למעורבות אפש...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן