פרק 4 השושבין - מעמדו ותפקידו בחברה במזרח הקדום

פיק 4 השושבין - מעמדו ותפקידו בחברה במזרח הקדום 4 . 0 מבוא המילה האכדית susapinnu מופיעה במקורות מן התקופה הבבלית התיכונה ובמקורות בניב הבבלי הסטנדרטי , לרוב ברשימות מילוניות ורשימות של נרדפים , שבהן היא משמשת תרגום של הצירוף השומרי nigir-si ( בניב השגור בפיהן של הנשים צורתו היא , ( libir-si ומספר פעמים מועט בסוגי מקורות אחרים . המילה השומרית nigir / libir-si מופיעה גם ברשימה מילונית ובכמה חיבורים שומריים ספרותיים מן התקופה הבבלית העתיקה . כל המקורות הרלוונטיים ייסקרו בפרוטרוט להלן . המילה האכדית susapinnu ומקבילתה השומרית פורשו בעבר כמציינות כינוי של פקיד 1 רשמי כלשהו . אבל כבר בסוף המאה הי"ט קושרה המילה האכדית למילה הארמית 'שושבין , ' המתועדת בשכיחות במקורות התלמודיים ובמקורות יהודיים אחרים , שבהם היא מציינת את 3 2 מלווה החתן / הכלה . משמעות זו הוצעה כמונחת אף מאחורי המילה האכדית , ומשמעות זו 4 מקובלת על רוב החוקרים כיום . ועם זה יש להדגיש , שאיש מן החוקרים שדנו בסוגיית susapinnwn המסופוטמי ומקבילו השומרי לא דן בכל העדות הקיימת כמקשה אחת , וחוקרים שונים דנו במקטעים שונים של העדות באו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן