פרק 3 תכנון משפחה ותכנון אוכלוסין במזרח הקדום

פרק 3 תכנון משפחה ותכנון אוכלוסין במזרח הקדום 3 . 0 מבוא 1 אידאל אצילי המשותף לכל חברות המזרח הקדום הוא אידאל הפריון וריבוי הילדים . אידאל זה משתקף במגוון מקורות , כולל המקרא , בצורה של אמרות ומכתמים , הוראות חכמתיות ושאר רמיזות . ראו , למשל , מכתם החכמה השומרי הזה : 2 נישואים לכמה נשים הם מעשה אנושי ; הולדת ילדים רבים היא מעשה אלוהיי וכך מברך אל , ראש הפנתאון האוגריתי , את כרת בעלילת כרת : האישה שאתה נושא , כרת , האישה שאתה מביא אל ביתך , העלמה שאתה מוביל אל חצרך — שבעה בנים תלד לך , 3 שמונה בנים תביא אל העולם בשבילך ! ברכה זו מזכירה ברכות דומות במקרא . כך למשל מברכת משפחתה של רבקה את רבקה בעת שילוחיה בידי עבד אברהם אל יצחק , חתנה המיועד : אחתנו את היי לאלפי רבבה ויירש זרעך את שער שנאיו ( בראשית כד . ( 60 אידאל הפריון וברכה ציורית משתקפים גם במזמורי תהלים : הנה נחלת ה' בנים שכר פרי הבטן ; כחצים ביד גבור כן בני הנעורים ; אשרי הגבר אשר  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן