פרק 2 אסופים ואימוצם במקרא ובתעודות מסופוטמיות

פרק 2 אסופים ואימוצם במקרא ובתעודות מסופוטמיות כנאמר במבוא לספר זה , אחת הגישות המיושמות בחקר המשפט והחברה של ישראל בתקופת המקרא היא 'המשפט מתוך הסיפורת , ' ששמה לה למטרה לחשוף את המטען הטכני המשפטי של ביטויים ומושגים השזורים בספרות המקרא לסוגותיה . גישה זו תבוא לידי ביטוי בעיקר בחלק השני של ספר זה , חלק המשפט . אך גם בפרק זה , שעניינו אימוץ ויחס החברה לילדים בלתי רצויים , אחד התחומים המעניינים של החברה הקדומה הן בישראל הן בעמים שמסביב , מתבטאת גישה זו בחקירת המשל המשפטי שביחזקאל טז , 7-1 המשתמש במספר מטפורות ציוריות לתיאור יחסי ה' ועמו . עיון בתעודות משפטיות מסופוטמיות מעלה , שמחברה של אלגוריה ציורית זו היה מעורה היטב בראליה המשפטית של העולם העתיק , וממנה הוא שאל מונחים וביטויים כדי שיצירתו תקרום עור וגידים . בדיוננו נעסוק בניתוח המטפורות המשפטיות שבקטע זה ונתמקד במספר מונחים בעלי משמע טכני משפטי המופיעים במקומות נוספים במקרא , ואשר יש להם נגיעה לענייננו . העדות המשפטית החיצונית תספק את הרקע שעליו תיבחן העדות המקראית . 2 . 1 יחזקאל טז 7-1 כנגד עדויות חיצוניות יחזקאל טז 14-1 הוא אלגורי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן