פרק 1 קללת דוד את יואב ומשמעותו החברתית של הביטוי מחזיק בפלך

פרק 1 קללת דוד את יואב ומשמעותו החברתית של הביטוי מחזיק בפלך " ואל יכךת מבית יואב זב ומצךע ומחזיק בפלך ונפל בחרב וחסר לחם" ( שמואל ב ג ( 29 1 . 0 מבוא כשהגיעה אליו הידיעה על רציחתו בערמה של אבנר ביד יואב , עשה דוד כל שביכלתו על מנת 1 לנער את חוצנו מן האירוע ומכל רמז למעורבותו בו . זאת הוא עשה על ידי קללה נמרצת שקילל את יואב וביתו , וכן על ידי ביצוע טקס אבלות רשמי ומפורט . 3 קללת דוד את יואב בנויה משני חלקים : ( 1 ) דמי הרצח יחולו על ראש יואב ועל בית אביו . ( 2 ) ביתו של יואב לא יהיה חופשי מטיפוסים מסוימים , שלפי הבנתנו השתייכו לשכבות הנמוכות והבזויות ביותר של החברה . ענייני בפרק זה הוא לחשוף את המובן והמשמעות של  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן