מבוא

מבוא ברשימה קצרה משנת , 1914 שהוצגו בה השתקפויות של אמונות ומנהגים עממיים אחדים במקרא , נוגע חוקר המקרא הגרמני הנודע לודויג קהלר , בין היתר , בשאלה עקרונית וחשובה , שתהווה את עמוד השדרה של הדיון במבוא זה . קהלר מזכיר שני ספרים שעסקו בחקר המשפט 2 1 המקראי : ספרו של מיכאליס משנת 1775 / 76 וספרו של זאלשיטץ משנת . 1853 כן מזכיר קהלר את מחקריהם ופירושיהם של חוקרים נוספים , w . Nowack , J . Benzinger ) ועוד ) ותוהה מדוע אין בכל המחקרים הללו שום אזכור של המוסד החברתי המשפטי הידוע של הפשטת האישה הנואפת והצגתה עירומה בציבור . מוסד זה משתקף בבירור ביחזקאל טז 35 3 ואילך ובהושע ב , 5 וללא ספק היה נהוג בתקופת המקרא . לדעתו של קהלר מוסד חברתי משפטי זה נעלם מעיני חוקרים אלה , שהתיימרו לתאר במחקריהם את עולם המשפט של עם ישראל בתקופת המקרא — ואוסיף : גם מעיני רבים וטובים אחריהם עד ימינו אלה — משום 4 שכל תשומת לבם הייתה נתונה ל'משפט הכתוב' ( geschriebene Recht ) במקרא . במושג 5 ' המשפט הכתוב' מתייחס קהלר לאותם מקורות שבמקרא , קובצי החוקים שבתורה , אשר , 6 לפחות מבחינה רשמית , מייצגים את המטריה המשפטית ש...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן