הקדמה

הקדמה ספר זה מחזיק את פרות מחקרי שנתפרסמו במאמרים בבמות שונות במהלך שני העשורים האחרונים , וכולם סובבים סביב שלושת הנושאים שנזכרו בכותרתו : חברה , משפט ומנהג . שנים עשר מהמאמרים נכתבו במקורם באנגלית , וכאן הם מוגשים לקורא הישראלי זו הפעם הראשונה בעברית . כל המאמרים עוברו מחדש ועודכנו הן מצד תוכנם והן מצד הספרות המצוטטת בהם , ואחדים אף שוכתבו ונערכו מחדש לאור נתונים ומחקרים חדשים . העיבוד המחודש של המאמרים מטרתו ליצור מסכת של פרקים המשתלשלים זה מזה ומצטרפים יחד לכדי ספר אינטגרטיבי העוסק בתחומים קרובים זה לזה ומרכזיים בתפיסת העולם של תרבויות העת העתיקה . לשם כך אף הקדמתי מבוא מפורט וצירפתי רשימת ספרות מקיפה ומפתחות מפורטים . שני היבטים עיקריים לאסופת מחקרים זו , ובשניהם יש מן החידוש : היבט התכנים המסוימים שבאים לידי ביטוי בפרקי הספר , והיבט הגישה והמתודה המיוחדות ששימשו בניתוח המקורות שמהם נידלו תכנים אלה . בתחום התכנים , מעטים הם חוקרי המקרא ותרבויות המזרח הקדום המקדישים תשומת לב רבה כל כך להיבטים משפטיים וחברתיים של תרבויות אלה , ובייחוד לא רבים הם המחקרים בתחומים אלה שנכתבו בעברית , ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן