חברה, משפט ומנהג בישראל בתקופת המקרא ובתרבויות המזרח הקדום

נגא * ר * 1 * a הוצאת אוניברסיטת בר-אילן מאיר מלול חברה , משפט ומנהג בישראל בתקופת המקרא ובתרבויות המזרח הקדום מאיר מלול חברה , משפט ומנהג בישראל בתקופת המקרא ובתרבויות המזרח הקדום הוצאת אוניברסיטת בי-אילן , ימת גן  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן