מקורות התמונות

מקורות התמונות מבוא K . D . White , Greek and Roman Technology , London 1984 , p . 139 , fig . 141 , Muse ' e Calvet , . 1 Avignon British Museum , Departmentof Greek and Roman Antiquities . A Guide 10 the Exhibition . 4 Ibid ., p . 138 , fig . 139 , Muse ' e de Montauban , Buzenol . 3 Ibid ., p . 133 , fig . 132 , from Langres , Northern France , Muse ' e St . Didier , Langres . 2 Avignon 1 Illustrating Greek and Roman Life ' , London 1929 , p . 154 , fig . 171 , from Smyrna Ibid ., p . 153 , fig . 170 , Catania , Sicily . 5 Ibid ., p . 156 , fig . 174 , Trier . 6 S . Krauss , Talmudische Archdologie , 2 , Leipzig 191 I , p . 401 , fig . 64 , from Pompeii . 7 p . 47 , fig . 16 , from Pompeii B . Kisch , Scales and Weights : An Historical Outline , New Haven & London 1966 , opp . . 8 . 10 Ibid ., opp . p . 58 , fig . 24 , from Pompeii ( steelyards with typical counterpoises ) . 9 י' פליקס , החקלאות Vsii ^ -pxi בתקופת המשנה והתלמוד , ירושלים-תל אביב תשכ"ג , עמ' , 89 שיחזורו של פרופ' פלי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן