מפתח כללי

מפתח כללי אבזם , 131 אביצור שי , 16 , 4 אבני מעבר , 26 אדן ביוביץ ד 183-178 . 68 . 5 . ' אריגה . 114-107 ארכובה , 73-70 בגדים , 159 , 140-126 בורג ארכימדי , 41-38 ביוב , 14 בית שערים , 63-62 , 54 בראנד יי , 18 , 5 בתולת הקרקע , 8-7 גוטמן טי , 69-68 גלגלים , 165-141 גלגל מים , 39-38 דלמן גי , 173 , 46 , 4 הירשפלד יי , 68 , 66 , 5 הרשברג א"ש , 5 ו"ט , 151-150 , 148 , 124 , 93 , 90-89 , 39 , 14 זהר , 15 זיפות כדים , 116-115  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן