פרק עשרים ושמונה המפרש

פרק עשרים ושמונה המפרש מן הנס והתורן עוברים אנו לאחד המרכיבים העיקריים של הספינה , והוא המפרש . בתמונות שהובאו בפרקים הקודמים אנו רואים איך היו מעלים ומורידים את המפרש , דהיינו , 1 מקטינים או מגדילים את שטחו בהתאם לחוזק הרוח וכיוונה . חבלים עברו מלמעלה למטה בשורות מקבילות לגובה המפרש , מן האסקריא עד לשולי המפרש . ( brailing ropes ) חבלים אלה עברו דרך טבעות שהיו תפורות למפרש ומסודרות במרחקים קבועים זו מזו . ( fairleads ) כשרצו להקטין את שטח המפרש , היו מקפלים אותו כלפי מעלה , במרה הדרושה , וקושרים את הקיפול בחבלים לטבעות המתאימות . עניין זה מתואר בלשון קצרה באסתר רבה ב ז : ' על גלילי כסף' ( אסתר א ו ) — ר' חייא רבה ו - שמעון בן חלפתא , חד אמר : נגללין 2 היו כוילון זה של ארון ; וחרינא אמר : נקפלין היו כקלע = ) מפרש ) זו של ספינה . בכך פירשו את הפסוק במגילת אסתר שם , 'חור כרפס ותכלת — מעין מפרשים צבעוניים ; אחוז בחבלי בוץ וארגמן — אחוזים בחבלים בעלי צבעים שונים ; על גלילי כסף — אלה הטבעות , שאליהן קושרים את המפרש כשמקפלים אותו כלפי מעלה . נראה , אפוא , שהדרשן ידע היטב את דרכי הפעלת המפרשי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן