פרק עשרים ושבעה האסקריא והקראסא

פרק עשרים ושבעה האסקריא והקראסא כבר בפרק הקודם הזכרנו , אגב אורחא , את המונח אסקריא . כאן נרחיב עליו את הדיבור ונברר את טיבו ופניו האטימולוגיים . המשנה המפורסמת במסכת בבא בתרא ( ה א ) קובעת : המוכר את הספינה מכר את התורן .... והבבלי שם עג ע"א מפרש : תורן — איסקריא , וכן הוא אומר : ארז מלבנון לקחו 1 לעשות תוץ עליך ( יחזקאל כז ה . ( הרבה אי בהירות יש לגבי המונחים הללו , תורן ואסקריא . ננסה כאן לעמוד על 2 משמעותם המדויקת בספרות חז"ל . בדרך כלל מגדירים את ה'תרך ( או 'תורן ( ' כ'מוט גבוה בספינה שקושרים אליו את המפרשים' ( אבן שושן , ערך יתרן . ( ' ראובן אלקלעי ( מילון עברי-אנגלי , ערך 'תרן ( ' תירגם : . mast ואולי באמת זה מובנה של המלה במקרא , ביחזקאל ( שם . ( על כל פנים , משמע מן הפסוק בישעיה ל יז : כתרן על ראש ההר , שהוא מוט מאונך . אולם בבבלי , כאמור לעיל , פירשו את ה'תרך כ'אסקריא , ' והאסקריא בשום פנים איננו 5 4 , mast אלא הוא ia-roicepaia היוונית , כפי שכבר ציינו בעלי המילונים , שפירושו 2 ראה , C . Torr , Ancient Ships שיקאגו 1964 ( להלן : טור , ( עמי , Seamanship in the Ancient World L...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן