פרק עשרים ושישה איסתדירא

פרק עשרים ושישה איסתדירא ואם בענייני ספנות קא עסקינן נבקש לברר עניין קשה שבמסכת שבת ולגלות מלה יוונית נדירה אשר נשתמרה . כפי הנראה , אך ורק במקורותינו . המשנה במסכת שבת טו ב מספרת כי 'יש לך קשרים שאין חייבין עליהן כןמו שחייבים על ] קשר הגמלין וכקשר הספניך . ועל כך שאלו בבבלי שבת קיא ע"ב-קיב ע"א : 'מאי קשר ... הספנין אילימא ... קטרא דקטרי באיסטרידא האי קשר שאינו של קיימא הוא אלא קיטרא ... דאיסטרידא גופא . ' הרבה נתלבטו בעלי המילונים בפירושה של מלה יחידאה זו , 'איסטרידא , ' ובהבנת כל הקטע כולו . לוי ( במילונו , א , עמ' 121 ב , ( ובעקבותיו פטאי , הציעו כי האטימולוגיה תימצא במלה היוונית , ataupoeiS ^ i ; כעין צלב , . cross-like אולם , קשה להבין איך תפרנס משמעות זו את סוגייתנו . קאהוט ( ערוך השלם , א , עמ' 204 א ) כותב : = ' אסתקירא , בלשון יוונית ... ioxoKepaia פי' תורן הספינה' ( והוא האסקריא התלמודית , ראה להלן , פרק 2 עשרים ושבעה . ( ואולם , מה עניינו של תורן לקשר של ספנים ? הצעתו זו של קאהוט באה לו בעקבות מסורת הגאונים , כפי שנראה להלן . אלא שמסורת זו לא הובנה כראוי . שהרי רבנו חננאל כו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן