פרק עשרים וארבעה הקלע

פרק עשרים וארבעה הקלע הרבה כלי מלחמה נזכרו במשנה ( ראה משנה כלים יג א , וכו . ( ' כאן נדון בכלי אחד בלבד , והוא הקלע , שאולי אף השתמשו בו ככלי צייד . במסכת עדיות משוקעות כמה הלכות השייכות מבחינת תוכנן לסדר טהרות . משנה אחת שהיינו מצפים למוצאה במסכת כלים ( פרק כז ) היא זו השנויה בעדיות ג ה ; ויש לה מקבילה ( חלקית ) בתוספתא כלים ב"ב סוף פרק ד ( מהד' צוקרמאנדל עמ' . ( 594 ראשית נציג אותן זו ליד עדיות ג ה הקלע , שבית קבול שלה ארוג , טמאה . ושלעור , ר' דוסא בן הרכינס מטהר , וחכמים מטמאין . נפסק בית אצבע שלה , טהורה ; בית הפקיע שלה , טמאה . תוספתא כלים ב"ב ד יד הקלע , שבית קיבול שלה של משיחות ר' דוסא בן הורקינס מטהר , וחכמים אומרים : שלש טמאה ושתים טהורה . נפסקה אמצעית , טמאה ; והחיצונית , טהורה . נפסק בית הפקיעה שלה , נשתייר בה טפח טמאה .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן