פרק עשרים ושניים הסובב של גלגל

פרק עשרים ושניים הסובב של גלגל מאחר ובפרק הקודם עסקנו במסמר המחבר את הגלגל , כעת נפנה את תשומת לבנו לגלגל עצמו ול'סובב' שלו . שתי משניות במסכת כלים מזכירות את ה'סובב של גלגל . ' בפרק יא משנה ג שנינו : העושה כלים מן העשת , מן החררה ומן הסובב שלגלגל , ומן הטסין ומן הציפויין ... טהורים . ופירש אלבק ( על פי ר' עובדיה מברטנורה : ( ואין חוששים בכל אלו שמא באו מכלים טמאים , לפי שאין שם כלי עליהם ולא קבלו טומאה מעולם , עכ"ל . ושם בפרק יד משנה ה איתא.- הטהורים שבעגלה ... .- הסובב של גלגל , הטסים והציפויים ... טהורים . ופירש ר' עובדיה מברטנורה ( לכלים יא ג : ( סובב של גלגל : גלגל העגלה של עץ , עושים סביבו טס של ברזל שלא ישבר בטרשים ובסלעים . ( וכן פירש שם יד ה ( . י ואילו בעל תפארת ישראל , בפרק יא אות יו , פירש בדרך אחרת : טס עב של ברזל שהשליבות [ של ] גלגלי העגלה תקועות בנקבים שבטס ההוא . ואין לחוש בטס הזה שכבר נטמא , דהרי אינו מקבל 2 טומאה מדמשמש לעגלה ככני כלים , עכ"ל . נראה לי ברור שהצדק עם כל אלה שפירשו שמדובר בחישוק המוצמד סביב הגלגל לשומרו מן הסלעים ומן הטרשים . שכן כלי זה הוא כלי מתכת המ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן