החור שבו מכניסים את 'הצינורה' התופסת את הריחיים מלמעלה