פרק עשרים ואחד מסמר המחבר את הגלגל

פרק עשרים ואחד מסמר המחבר את הגלגל בשני הפרקים הבאים נדון בכמה פרטים מעניינים לצורתה של העגלה שבתקופת חז"ל , וחלקיה השונים . נעסוק בעיקר בגלגל , בדרך חיבורו לעגלה ובחישוקו המתכתי . בתוספתא כלים ב"מ ד יב , מהד' צוקרמאנדל עמ' , 583 איתא : מסמר שהוא מחבר בו את הגלגל שלא ישמט , טמא . ורבן שמעון בן גמליאל מטהר , עכ"ל . מדובר בגלגל של עגלה , המתלבש על ציר ; בסוף הציר , אחרי הגלגל , יש חור שדרכו עובר מסמר , המונע את הגלגל מלהישמט מן הציר ( בלועזית נקרא מסמר זה ; linchpin ראה 2 תמונה ' . ( 1 העגלה עצמה טמאה , כדברי המשנה כלים כד ב , ויש בה חלקים טמאים וחלקים טהורים ; בלשונה של המשנה כלים יד ד , ה : 5 הטמאין שבעגלה ... הטהורים שבעגלה . כבר התקשו המפרשים בשאלה , איך יהיו טהורים חלקים המחוברים לאותה עגלה טמאה ? והרי במשנה כלים יב ב : זה הכלל , כל המחובר לטמא טמא , והמחובר לטהור טהור ... וכר . יש שפירשו ש'הטהורים שבעגלה , ' כגון 'העץ המצופה , כנפים העשויות לנוי ... ושאר כל המסמרות' ( משנה ה , ( אינם עשויים אלא לנוי ( ר' עובדיה מברטנורה . ( אחרים פירשו ( על כל פנים , מקצ  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן