פרק שמונה־עשר משפך של רוכלין

פרק שמונה עשר משפך של רוכלין מאחר שבפרקים הקודמים עסקנו בכלים להחזקת יין , נעיין עתה בכלי אחר , המשמש להעברת יין מכלי אל כלי , והוא המשפך . המשנה , כלים ב ד , מלמדת אותנו את דינם של המשפכים למיניהם , אלה הביתיים , ואלה של מוכרי היין . וכך שנינו שם : משפך של בעלי בתים טהור . ושל רוכלין טמא , מפני שהוא של מדה ; דברי ר' יהודה 1 בן בתירא . ר' עקיבא אומר : מפני שהוא מטהו על צדו ומריח בו ללוקח . ופירש ר' עובדיה מברטנורא שם : ושל רוכלין : שהוא קטן ועשוי להכניס שמן לפכין קטנים ומחזיק לוג או שני לוגים , והרוכל מניח אצבעו מתחתיו כנגד הנקב ומודד בו שמן , ומסיר אצבעו והשמן יורד לכליו של לוקח , ועשוי לקבלה הוא ומקבל טומאה , עכ"ל . ואילו על שיטת ר' עקיבא הוא כותב : כלומר , אפילו אינה של מדה , משפך של רוכלין לעולם מיטמא , מפני שמטהו על צדו לקבל בו מעט כדי שיריח בו הלוקח , ונמצא עשוי לקבלה ... עכ"ל . לפי פירושו של ר' עובדיה , משפך של רוכלין , על פי שיטת ר' עקיבא , משמש בשני והשווה תוספתא כלים ב"ק ב ד , מהד' צוקרמאנדל , עמ' : 570 משפך של מתכת בין של בעלי בתים ובין של דבלין ( צ"ל : רוכלין , ראה ש' ליברמ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן