פרק חמישה־עשר קנקן זפותה

פרק חמישה עשר קנקן זפותה כלים לאחזקת נוזלים , מים , יין ושמן , מצאו להם מקום נכבד מאד בבית הקדום . בפרקים הבאים נדון בכמה מקורות חז"ל המתייחסים לכלים האלה , צורתם תפקידם והלכותיהם . בכמה מקומות בספרות חז"ל מדובר על 'הקנקן הזפותה . ' כך , למשל , מצינו בדרך px זוטא א ב : הוי כנוד שאין נושא את הרוח , וכערוגה עמוקה שמחזקת את מימיה , וכקנקן זפותה שמשמרת את יינה ... וכו . ' וראה אבות דרבי נתן , נוסח א , פרק יד , מהד' שעכטער עמ' , 58 שרבן יוחנן בן זכאי היה קורא לתלמידו ר' אליעזר בן הורקנוס : בור סיד ( קרי : סוד , מסויד ) שאינו מאבד טיפה , קנקן זפותה שמשמרת את יינה ( ויש גירסה שם , הערה 81 קנקנה ;( י ובאבות דרבי נתן שם , פרק מא , שם , עמ' : 133 ספוג וקנקנה זפותה , אלו תלמידי חכמים . וראה עוד תוספתא עבודה זרה ד י , מהד' צוקרמאנדל עמ' 467 ( ובמקבילות : ( קנקנים של גוים חדשות מותרות , ישנות זפופות אסורות . אולם באור זרוע סי' קסח , כד ע"ב , 2 גרס : קנקנים של גוים חדשים מותרים , ישנים וזפותין אסורים , וכו , ' והוראת 'זפף' כמו ' זפת . ' שיטה זו של מריחה בזפת היתה יעילה מאוד לאיטומו של הקנקן . אולם ה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן