פרק שנים־עשר האנדרטין והמנורה וחוליותיה

פרק שנים עשר האנדרטין והמנורה וחוליותיה בתוך הבית הקדמון שיחק הנר תפקיד חשוב . ישנן כמה הלכות עמומות העוסקות בנר ובמנורה , ובפרקים הבאים ננסה לעמוד על ביאורן מתוך עיון משולב בטקסט ההלכתי לכל הביטוי והמימצא הארכיאולוגי מאותה תקופה . איתא בתוספתא כלים ב"מ ד ח , מהד' צוקרמאנדל עמ' : 582 אנדרטין וחוליות של מצודה וכל היוצא משום מטבע הרי אלו טמאין . אנדרטין שעשאה בתוך הבית , אם לחור טמא , אם לנוי טהור , ואם בשביל שיהא נותן עליו את הכוס ואת הקערה טמא , מפני שהוא כדולפקי . הקטע כולו מלא קשיים , ונראה בעליל שנשתבש במקומות אחדים . כך , למשל , קשה להבין את הניב 'וחוליות של מצודה . ' כלום יש חוליות למצודה ? י כמו כן , איך עלינו לפרש את המשפט 'וכל היוצא משום מטבע הרי אלו טמאין ' ? והרי ידוע כי המטבע אינו מקבל טומאה , ורק לאחר שנפסל מלהיות 'יוצא משום מטבע' הוא מקבל טומאה ( ראה משנה כלים 2 יב ז . ( ובהמשך הקטע נאמר ... ' אם לחור טמא . ' והנה , לכאורה , אם בא לסתום חור בקיר הבית בדבר כל שהוא , הרי הוא נחשב כחלק מן הבית המחובר לקרקע , ולפיכך אינו מקבל טומאה ( ראה , לדוגמה , משנה שם יא ב !( מתוך קשיים א...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן