פרק אחד־עשר המספרת של פרקים

פרק אחד עשר המספרת של פרקים עוד בתחום הכלים הכפריים נעיין בצורתה של המספרת אשר לרוב גוזזים בה את צמר הצאן . המשנה במסכת כלים ריש פרק יג , והתוספתא שם ב"מ , ג ג , מהד' צוקרמאנדל , עמ' , 581 מביאות שתי הלכות מקבילות , וז"ל : משנה כלים יג א ... וזוג של ספרים שנחלקו , הרי אלו טמאין . מספרת שנחלקה לשנים , ר' יהודה מטמא , וחכמים מטהרים . תוספתא כלים ב '' מ פרק ג הלכה ב : מספרת של פרקים ... נתפרקה , זו טמאה בפני עצמה וזו טמאה בפני עצמה . הלכה ג : מספרת שנחלקה לשנים , ר' יהודה מטמא , מפני שהוא בתחילה חותך בה את הסכך ועכשיו חותך בה את הסכך , וחכמים מטהרים .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן