פרק עשירי מסחיט של דלת

פרק עשירי מסחיט של דלת אדוד הכלים הביתיים , או אולי הכפריים ליתר דיוק , הוא המסחיט שסוחטים בוזיתים וענבים . ישנו סוג אחד שנקרא 'מסחיט של דלת . ' דומה הדבר כי מלת 'דלת' הטעתה את המפרשים שלא הצליחו לזהות את הכלי בצורה נכונה , משום שחשבו שהוא מופעל באמצעות הדלת . נעיין בסוגיא זו ונציע פירוש חדש אשר יש בו בכדי להבהיר את ההלכה ולסלק את הקשיים . בתוספתא כלים ב"מ ו ז , מהד' צוקרמאנדל עמ' , 585 איתא : המסחיט של דלת הרי זה טמא , מפני שהוא נותן עליו עד שלא יכלה הראשון . נתפרק התחתון טמא , העליון טהור . ושעורו בטפח . קטע זה קשה עד מאוד להבנה . שהרי אם מסחיט זה קשור לדלת רגילה , הוא מחובר לקרקע ואינו מקבל טומאה כלל , כפי ששנינו בכלים יא ב : כל כלי מתכות שיש לו שם בפני עצמו טמא , חוץ מן הדלת ומן הנגר ומן המנעול והפותה שתחת הציר , והציר והקורה והצינור , שנעשו לקרקע . ( והשווה תוספתא כלים ב"מ ד ה ; משנה שם ח ט ; תוספתא שם ב"קוז ( . הפרשן הגדול של התוספתא , ר' דוד פארדו , בפירושו הנפלא חסדי דוד , כתב על קטע זה 2 ( עמ' קיב . ( זאת לא מצאתיה בשום מקום ובקושטא אלה הדברים הן דברי עמוס ( כלומר , ' דברים ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן