פרק תשיעי המגירה

פרק תשיעי המגירה בפרקים הבאים נעסוק בכמה כלים ביתיים . הראשון שבהם הוא המגירה . סוג של מסור , שצורתה המיוחדת רק תובן על רקע הכרת הדלת וחור המנעול שבה , שדנו בהם לעיל בפרק שביעי . נא ] פרק כא במסכת כלים דן בכלים המורכבים מחלקים שונים , ועד היכן מגעת הטומאה בהם . משנה ג שם עוסקת , בין היתר , בכלי נסירה למיניהם , ובמשור הגדול : 1 הנוגע ביד מגרה מכאן ומכאן טמא . בחוט ובמשיחה באמה ובסניפין ... טהור . ר' יהודה אומר : אף הנוגע במלבן שלמסר הגדול טהור , עכ"ל . דבריו של ר' יהודה נתפרשו ביתר פירוט בתוספתא כלים ב"ב א ח ( מהדורת צוקרמאנדל , עמ' : ( 591 ר' יהודה אומר : אף הנוגע במלבן של מסר הגדול מכאן ומכאן טהור . ואין טמא אלא מקום אחיזת יד מכאן ומכאן כלפי הברזל . המפרשים פירשו את משנתנו זו בבהירות רבה , תוך שהם מתארים את שני סוגי הכלים הללו . וכך כתב ר' עובדיה מברטנורה שם : מגירה : ברזל מלא פגימות שמנסרים בו הלוחות והנסרים ( ראה תמונה . ( 1 ויש למגירה שני עצים , אחד מצד זה ואחד מצד זה , שבהם תופס 1 ראה פירוש הגאונים לסדר טהרות , מהד' י"נ אפשטיין , עמ' , 61 ופירוש הערוך , ערוך השלם , ו , עמ' 87 ב . ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן