משקוף חריץ המזוזה חור(ים‭(?‬ בלתי ברורים‭i—‬ גובה מטר