נספח עוד על מפתחות ומנעולים מאת: ד' עמית

נספח עוד על מפתחות ומנעולים מאת : ד' עמית בעזרת מימצאים ארכיאולוגיים ממערת האיגרות שבמדבר יהודה ומן העיר הרומאית הרקולניאום , וכן בעזרת מחקרים ארכיאולוגיים נוספים , מבאר פרופ' שפרבר בפרק זה סתומות ומבהיר מקורות תנאיים , שהתקשו בהם הפרשנים עד מאוד , מתוך שלא הכירו את הריאליה של הבית מתקופת המשנה והתלמוד , אלא את זו של הבית בן זמנם . אל המידע הארכיאולוגי מן התקופה הרומית מבקשים אנו להוסיף מקור יהודי חשוב , המתייחס ישירות לנושא , שנעלם כנראה מעיניו של פרופ' שפרבר . 1 תוך כדי עיון בספרו של ר' יעקב ספיר , שבו הוא מתאר את מסעו לתימן באמצע המאה שעברה , מצאנו כי כבר חכם זה נדרש לסוגיה דנן , ועל סמך מראה עיניו בעת ביקורו בבתי היהודים בתימן נתבהרה לו המשנה בכלים יד ח , שהיא המוצא לשאלות המנעול והמפתח . ראשית נביא את תיאור המנעולים והמפתחות , ואחר כך את השלכתו לעניין המשנה בכלים : המנעולים והמפתחות עשויות באופן הזה : המנעול הוא עץ , ארכו שלשה טפחים ורחבו טפח , ובאמצע ארכו נחתך בו נבוב עד חצי עוביו , ונדבק ארכו לאורך הדלת בשתי מסמרים גדולים , ובתוך הנבוב נכנס עוד עץ ארוך לרוחב הדלת ( כשתי וערב ) א...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן