פרק חמישי אגטרגטייא

פרק חמישי אגטרגטייא למערכת ההשקייה נדרשו טכניקות שונות להעברת מים ולהרמתם . בפרק הקודם דנו במתקן אחד לשאיבת מים , ואילו בפרק זה נעיין בסוגיא קשה אשר עוסקת בשיטה להגבהת מפלס המים לצורכי השקייה . בירושלמי מועד קטן א א , פ ע"ב , איתא : אילין אגטרגטייא י מה את עביד לון ? כמי קילון או אינן כמי קילון ? וגר . כל בעלי המילונים פירשו את המלה הזרה 'אגטרגטייא' ( לשון רבים ) על פי היוונית <; ף : ו < : ו 01 כןכ , 1 < 011 < 1 [ ובלטינית , cataracta ופירושו : . cataract cascade י' פליקס כותב על מונח זה דלהלן : ... אך אין הכוונה כאן למפל מים רגיל , שהרי אין כל הבדל בינו לבין מעין שמותר להשקות ממנו במועד , ולא היה צריך לשאול על כך . נראה איפוא , שאגטרגטקיא הוראתו מפלי מים הנוצרים על ידי הגלגל הנע ומתהפך בכוח זרם המים . כאן אמנם אין נימוק לאיסור השקאה במימיו במועד 'משום דטריח , ' שהרי השאיבה כאן היא אוטומאטית , אך עדיין קיים חשש 'משום מי קילון , ' כפי שגזרו על ההשקאה במועד במי גשמים 'אטו מי קילון . ' בעיה זו נשארה בירושלמי ללא תשובה , אפשר משום שמיתקן זה לא היה מוכר עדיין במידה מספקת לחכמים . אמנם אין ו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן