פרק שלישי תלמי

פרק שלישי תלמי בפרק הקודם דנו בקסטלין המחלק את המים לעיר . ואולם המים הללו מגיעים לקסטלין לרוב ממקורות טבעיים כגון מעין וכדומה , המועברים אליו במערכת של צינורות ותעלות שלעתים משתרעת על פני שטח רחב . בפרק זה נעיין בעדויות לכך שבספרות חז"ל . בתוספתא מקואות ד ח , מהד' צוקרמאנדל עמ' ' , 656 שר , 29-28 אנו קוראים : מעיין היוצא לתלמי ומן התלמי לבריכת ראשונין הרי אלו פסולין מפני שהן נשאבין . כיצד עושה ? ניקבו מעיין בקנה כל שהוא ונמצא מים מעוט מטהרין את המרובין . ש' ליברמן דן ארוכות בקטע קשה זה בתוספת ראשונים , ב , עמ' . 19-18 ראשית , הוא בירר לנו את הגירסה על פי נוסחת הר"ש ג'מע בספר האגור ( עמ' : ( 47 בתוס' מקוות , מעין 5 4 3 היורד לתלמי ומן תלמי לבריכה , ראשונין ראשונין ( פסולין ) מפני שהן נשאבין . כיצד הוא עושה ? נוקבו מעין זקנו כל שהוא , ונמצאו מים מועטץן ) מטהרי ( ן ) את המרובי ( ן , ( עכ"ל . לאחר דיון מפורט בגירסאות הקטע , כפי שהן מופיעות בראשונים אחדים , מסיק ליברמן : 'ומכאן אנו רואים שהגי' "תלמי" היא בטוחה , וע"פ הענין ברור שהוא כלי . ' בהמשך דבריו הוא משתדל לברר גם את משמעותה של מלה ב...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן