פרק ראשון עמודים

פרק ראשון עמודים בפרק זה נעמוד , בין היתר , על נקודה מתודולוגית חשובה , והיא שגם כחומר שנראה לנו כבכלי מובהק משתקפת לפעמים מציאות ארץ ישראלית . בשבת ח ע"א מצינו מאמר של האמורא הארץ ישראלי בן המאה השלישית לסה"נ , עולא , בזה הלשון : 2 אמר עולא '; עמוד תשעה ברשות הרבים ורבים מכתפין עליו , וזרק ונח על גביו , חייב . ומסבירה ה'סתמא בגמרא : ' מ"ט ? פחות משלשה מדרס דרסי ליה רבים . 5 משלשה ועד תשעה , לא מדרס דרסי ליה ולא כתופה מכתפי . תשעה ודאי מכתפין עלויה . מה טיבם של העמודים המצויים ברשות הרבים , שמקצתם נמוכים , עד שלושה טפחים , והרבים דורסים עליהם , ויש מהם הגבוהים עד תשעה ו'מכתפים' עליהם ? והנה , באשר לעמודים הנמוכים , אפשר היה לענות כי מדובר בשברי אבנים למיניהם הפזורים ברחובות העיר , אבני בנייה ועמודי בניין ובסיסי אנדרטאות שבורים , שרגלי הרבים דורסים עליהם 1 המאמר מובא בלשון 'דאמר עולא , ' בלי תוספת הסבר של סתמא בגמרא בעירובין לג ע"א ( ראה להלן , הערה . ( 3 השווה עוד שבת ט ע"א , מאמרו של ר' יצחק בר אבדימי בשם ר' מאיר ( וכפי הנראה מדובר בר' יצחק בר אבדימי התנא , ולא באמורא הבבלי . ( 2 בכ"י...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן