מבוא

מבוא ' ריאליה תלמודית' פירושה — התרבות החומרית של בני תקופת המשנה והתלמודים . תחום זה אינו תחום מחקרי חדש . נהפוך הוא : הוא נחקר רבות כבר מן המחצית השנייה של המאה הי"ט ואילך , ורבים וטובים החיבורים , הדיסרטציות והמאמרים שנכתבו בנושאים מרובים השייכים לו . את כל הידוע והנאמר בו סיכם חכם וחוקר חלוצי , רב פעלים ורחב אופקים , שמואל קרויס , בעבודתו המקפת והאנציקלופדיה : , Talmudische Archaologie על 3 1 שלושת כרכיה , או בנוסחה המתוקנת ( במקצת 2 ( 'קדמוניות התלמוד' שבשני כרכים , 4 המכילה אמנם רק חלק קטן מן ה'מקור' הגרמני . ואולם , הגם שעבודה גדולה היא זו , וכל הבא אחריה עומד עליה כננס על גבי ענק , לא נעדרו ממנה פגמים וחסרונות , כפי שהראיתי 5 במקומות אחרים . כך , לא הבחין קרויס ולא הבדיל כל הצורך בין מוקדם למאוחר ( משנה ותלמודים , ( בין מזרח למערב ( בבל וא ^ ישראל . ( כמו כן , נטייתו הבלשנית בכיוון הלשונות הקלאסיים , יוונית ולטינית , הסיטה אותו לפעמים משורשים שמיים או איראניים , , Samuel Krauss , Talmudische Archaologie לייפציג 1912 , 1911 , 1910 ( ז "צ : הילדסהיים . ( 1966 הספר כולל ביבליוגרפ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן