פתח דבר

פתח דבר באחד ממאמריו האחרונים כתב פרופ' שאול ליברמן ז"ל בזה הלשון ( תרביץ נ , תשמ"א , עמ' : ( 128 'בתקופה האחרונה נתרבו הספרים שנושאים ונותנים 3 , realia במציאות הממשית , כפי שהיא משתקפת מתוך הספרות הרבנית . ' בהמשך דבריו מסביר ליברמן.- 'אין להבין יפה לא את ההלכה ולא את האגדה מבלי הכרה של צורת הרחיים [ נושאו של המאמר , [ תולדותיהן , התפתחותן ומשמשיהך . אנו באנו להרחיב את משפטו זה ( על ידי השמטת אות אחת ושינויים קלים ) ולומר : אין להבין יפה לא את ההלכה ולא את האגדה מבלי הכרה של צורת החיים דאז , תולדותיהם , התפתחותם ומשמשיהם . גם גדולי החוקרים שעסקו בתחום זה ( ראה להלן במבוא ) לא הבינו לעתים קרובות את המקורות התלמודיים שבידינו הדנים ב'מציאות הממשית . ' ראש ועיקר בחקר תחום זה הוא להבין את המקורות , את היסודות ההלכתיים במקורות ההלכה , ואת ההיבטים המדרשיים במקורות האגדה . הווי אומר , חקירה זו היא בבחינת לימוד תורה , חיפוש אחרי פשוטו של מקרא ואמיתה של תורה . בראשונה נתעוררתי לעסוק בתחום זה בשעה שלמדתי תולדות האמנות :: ) institute of Art Courtauld שבאוניברסיטת לונדון , בשנים . ( 1965-1962...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן