רשימת הקיצורים

רשימת הקיצורים א . קיצורים ביבליוגרפיים חסדי דוד = דוד פארדו , חסדי דוד [ ההדיר שי ליברמן , [ א-ג , ירושלים תש"ל-תשל"ז יאסטרוב , מילון , Yerushalmi and the Midrashic Literature M . A . Jastrow , A Dictionary of the Targumim , the Talmud Babli and = לונדון-ניו יורק 1903 לוי , מילק , und Midrasch J . Levy , Neuhebraisches und Chaldaisches Worterbuch u'ber die Talmudim = לייפציג 1889-1876 ליברמן , תוספת ראשונים = ש' ליברמן , תוספת ראשונים , ב , ירושלים תפרח"י ; ג-ד , ירושלים תרצ"ט ערוך השלם = ספר ערוך השלם , בעריכת א' קאהוט , וינה תדל"ח-תרנ"ב פירוש הגאונים לסדר טהרות , מהד' י"נ אפשטיין , zur mischnaordnung Teharoth J . N . Epstein , Der Gaonaische Kommentar = ברלין 1921 קרויס , , Talmudische Archaologie לייפציג 1910 ( ד"צ : הילדסהיים ( 1966 קרויס , , Midrasch und Targum S . Krauss , Griechische und Lateinische Lehnworter im Talmud , = Lehnworter א-ב , ברלין 1899-1898 ( ד"צ : הילדסהיים ( 1964 קרויס , קדמוניות התלמוד = ש' קרויס , קדמוניות התלמוד : א / א-כ , ברלין-וינה תרפ"ד ; ב / א , תל אב...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן