תוכן העניינים

תוכן העניינים רשימת הקיצורים ז פתח דבר 1 מבוא 3 פרק ראשון עמודים 25 פרק שני קסטלין המחלק מים בבריכות 29 פרק שלישי תלמי 33 רביעי IOV פרק כבולין כוכלין — ^ = 'הבורג הארכימדי' 38 פרק חמישי אגטרגטייא 42 פרק שישי הפתח והאסקופה 46 פרק שביעי המפתח , המנעול והחור שבדלת 49 נספח — עוד על מפתחות ומנעולים — מאת דוד עמית 58 פרק שמיני מזוזה כמין נגר 60 נספח — על האיסתוירא 70 פרק תשיעי המגירה 75 פרק עשירי מסחיט של דלת 86 פרק אחד עשר המספרת של פרקים 91 פרק שנים עשר האנדרטין והמנורה וחוליותיה 97 פרק שלושה עשר הנר , המסרק , הטבעת והשלשלת 102 פרק ארבעה עשר אריגה בימין וטווייה בשמאל 107 פרק חמישה עשר קנקן זפותה 115 פרק שישה עשר אידתיקרימא 117 6 p 0 o-K £ pania — פרק שבעה עשר כדים המוטים על צדם — שפיץ 121 פרק שמונה עשר משפך של רוכלין 123 פרק תשעה עשר הפיבליה והאונקלי 126 פרק עשרים 'פליום , ' 'פילונס' ו'פילוך 132  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן