תרבות חומרית בארץ־ישראל בימי התלמוד

1 דגיאל שפרבר דניאל שפרבר תרבות חומרית בארץ ישראל בימי התלמוד דני אל שפרבר תרבות חומרית בארץ י שראל בימי התלמוד 4 J הוצאת יד יצחק בן צבי * הוצאת אוניברסיטת בר אילן הספר יוצא לאור בסיוע הקתדרה לתלמוד ע"ש מילן רובן , אוניברסיטת בר אילן  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן