מפתח כללי ומונחים ספרותיים

מפתח כללי ומונחים ספרותיים אליהו הנביא 68 אלישע בן אבויה 136 אלעזר הקליר 96 78 64—63 45 30 אנאפורה 56 54 51 48—17 44 28 26—25 23 71 109 80 79 71 אפיפורה ( 99 ) 80 78 71 בבל 160 148 ( 122 ) 12 בית הלל / שמאי 162 בר קפרא 50 גיהנם 133 הגשמה 11 ואילך , 65 30 ואילך הושענה רבה 129 השבעה 158 156—154 148 110 79 זיוף 12 ואילך , 137 35 ואילך חיות הקודש 43 37 ואילך , 154 118 116 75 73  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן