מפתח הפיוטים

מפתח הפיוטים אדיר הוא בחור הוא 57 אדירי אימה יאדירו בקול 65 אדני אדמה תאדר בטל 65 אי זו לחרב ואי זו לשלום 53 27 אין כאלוהנו — ראה : מי כאלוהנו אין לשוחח עוצם נפלאותיך 64 אל אדון על כל המעשים 115 99 ואילך אל רחום שמך 80 אמיר נשאתי חין בערכי 18 אמרי האזינה ה' 79—78 אנא בכח גדולת ימינך תתיר צרורה 31 29 אנשי אמונה אבדו 120 אשרי עין שראתה 65 אתה הוא אדון אלוהי האלוהים 65 אתה קדוש ושמך קדוש ( אתה אדיר ושמך אדיר ) 70 ואילך ( 142 ) במלך מפואר במלך שומר 61—60 ברוך שמו בכל דור ודור ומבורך במעוני מעלה 63—61 גיל גיל כסא כבוד 70—69 האדרת והאמונה 16 ואילך , 105 56 53 46 27 היום הרת עולם 99 הכל יורוך 109 המאמירים באימה אומרים 65 התר התר יוצר בראשית 30 ואילך ובארץ אדם ורוחות בלשוניהם מאדירים 63 וחיות אשר הנה מרבעות כסא 45  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן